Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

Chương 291: C291: Có ba giây thôi áỞ bên ngoài, rất nhiều người đứng xem đều chăm chú ngước nhìn bảng đá xếp hạng.

Ngay cả ông già trấn giữ Tháp Đồng Nhân cũng không ngoại lệ.

Chỉ thấy sau khi Trần Mộc bước vào tháp, trên vị trí tầng thứ nhất của bảng xếp hạng có thêm một cái tên.

“Trần Mộc, đến từ Linh Điện!”

Họ cũng nhìn thấy rõ mồn một cái tên Trần Mộc chỉ trong vòng chưa đầy ba giây đã từ vị trí tầng thứ nhất nhảy lên vị trí tầng thứ hai.

Hay nói cách khác, những người đồng ở tầng thứ nhất đã bị Trần Mộc xử đẹp trong vòng chưa đầy ba giây.

“Chàng thanh niên này chẳng phải mới chỉ xuyên tới tầng thứ bảy của cảnh giới Tượng Hoá sao?”

“Có ba giây thôi á?”

“Ta nhớ là trước đây có một đệ tử đến từ cảnh giới Thông Thiên của Thiên Điện cũng chỉ dùng mất có một phút để lên đến tầng thứ hai của tháp!”

“Còn chàng thanh niên này chỉ mất có ba giây, nhanh thết”

Tiếng xì xèo bàn tán trong nỗi kinh ngạc rầm rộ lên, không ít người vẫn tiếp tục chăm chú theo dõi bảng đá xếp hạng.

Đã có không ít đệ tử chinh phục và vượt qua được tầng thứ nhất của tháp, nhưng nếu chỉ trong thời gian ngắn như vậy thì rất hiếm.

Nhưng những người đang xem cũng có chút không phục, hậm hực nói: “Hừ, thời gian ngắn thì có ích gì chứ, Tháp Đồng Nhân này không quan tâm nhanh hay chậm mà chỉ tập trung xem ai là người có thể đi đến tầng cao nhất, chỉ với thực lực xuyên tới tầng thứ bảy của cảnh giới Hoá Tượng như hẳn thì e là căng nhất cũng chỉ leo được tới tầng thứ ba mươi mà thôi!”

Nhưng lời này vừa dứt thì có một giọng nói đầy kinh ngạc khác vang lên: “Mau xem kìa, bảng xếp hạng lại thay đổi rồi!”

Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy, thứ hạng của Trân Mộc đã dần từ vị trí thứ hạng ở tầng thứ hai nhảy lên tầng thứ ba.

Và cũng chỉ mất có năm giây ngản ngủi.

Năm giây tiếp theo sau, bảng xếp hạng lại tiếp tục thay đổi, Trần Mộc từ vị trí thứ hạng ở tầng thứ ba nhảy lên tầng thứ †ư.

Và tiếp sau đó, tên Trần Mộc trên bảng xếp hạng tiếp tục từ tầng thứ tư lên tầng thứ năm và chỉ mất tám giây.

Tiếp tục là lên tới tầng thứ sáu. Tâng thứ bảy.

Tâng thứ tám.

Thời gian chinh phục các tầng tháp của Trần Mộc càng ngày càng nhanh.

Chỉ trong vòng một tuần hương, Trần Mộc đã đến được tầng thứ ba mươi.

Nhìn thấy cái tên tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, tất cả đệ tử chuẩn bị xông vào Tháp Đồng Nhân đều sững sờ.

Chỉ trong vòng một tuần hương, Trần Mộc đã đến tầng thứ ba mươi.

Tốc độ này quả thực vượt quá tưởng tượng của mọi người.

Và người khi nãy còn chế nhạo Trần Mộc cùng lảm chỉ leo tới tầng thứ ba mươi đã hoàn toàn bế mặt.

Bởi vì, Trần Mộc chỉ dừng ở vị trí tầng thứ ba mươi trong thời gian một phút.

Sau đó, tên của hắn lại tiếp tục nhảy lên vị trí tầng thứ ba. mươi mốt.

Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

Vậy là với thực lực xuyên tới tầng thứ bảy của cảnh giới Hoá Tượng cũng đi đến được tầng thứ ba mươi mốt.

Nhưng phải biết là đến được cửa ải của tầng thứ ba mươi này, tất cả những người đồng xuất hiện ở tầng này đều có thực lực cao hơn cảnh giới Thông Thiên.

Và lúc này, bên trong Tháp Đồng Nhân.

Những người đồng xuất hiện trước mặt lúc này không còn là những người đồng mặc áo giáp bằng vàng đen như trước nữa rồi.

Thay vào đó là những bóng đen sáng chói như tia chớp, mặc dù trông thì vẫn rất lạnh lùng nhưng những tia sét ở quanh thân họ đã cho thấy sức sát thương ở cấp cảnh giới Thông Thiên này rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.