Thông tin truyện

Bắc Uyên Tiên Tộc

Bắc Uyên Tiên Tộc

 Tác giả:

 Thể loại:

Tiên Hiệp

 Tình trạng:

879 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Một cái không đáng chú ý dân đi làm, bởi vì ngoài ý muốn chuyển thế trùng sinh đến tu tiên thế giới, giáng sinh tại một cái nguy cơ trùng trùng tu tiên trong gia tộc, lại nhìn hắn như thế nào trợ giúp gia tộc tại cường địch vây quanh bên trong đi ra khốn cảnh, hướng đi đỉnh phong.
Mặt khác, bài này cũng không phải là phế vật lưu, mặc dù nhân vật chính tư chất kém, nhưng không có tiền kỳ ngược chủ sừng tràng cảnh.


Danh sách chương

Bình luận