Thông tin truyện

Nhất Kiếp Tiên Phàm

Nhất Kiếp Tiên Phàm

 Thể loại:

Tiên Hiệp

 Tình trạng:

151 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyên Nhất Kiếp Tiên Phàm của tác giả Tâm Lạnh Hay Đao Lạnh. Tiên môn nào giấu huyền cơ.

Vĩnh sinh trường cửu biết đâu mà tìm.

Nhớ người lệ nuốt vào tim.

Một đời một kiếp nổi chìm long đong.


Danh sách chương

Bình luận